Medlemmar i

Fastighetsmäklarna
 
 

Dingle

Bredband/fiber finns i alla lägenheter i Dingle, via detta nät kan man köpa tv, telefon och datatrafik från Telia. Kontakta Telia Kundtjänst 020- 755766 och Telia Support 020-240250.

Om ohyra finns i lägenheten kontakta fastighetsägaren 0524-42100 och Anticimex 0522-646800 för bekämpning

Fastigheterna är försäkrade hos Osse´en Försäkringsmäklare.

Vid störningar på kvällar och helger kontakta NOKAS på telefon 0522-19494.

Hundar skall hållas kopplade och får ej rastas inom fastigheten.

Felanmälan skall alltid göras via telefon, se info under fliken felanmälan.

 
 
Copyright © 1996 - 2014 Västpricken Fastigheter AB